ODNOWA BIOLOGICZNA
ZABIEGI FIZYKALNE

Elektrostymulacja

Cena 10 zł.
Czas do 15 min.

Opis

 Zabieg elektroleczniczy mający na celu wywołanie reakcji motorycznej mięśnia lub grupy mięśni. Efekt ten może być osiągnięty dzięki dostatecznie szybkiej zmianie natężenia prądu zarówno stałego jak i zmiennego o różnej częstotliwości, szerokości oraz kształcie impulsu. Typowym wskazaniem do elektrostymulacji są zaniki mięśniowe po unieruchomieniu stawów. Przeciwdziałać zanikom można wykonując elektrostymulację w opatrunku gipsowym. Przepływ prądu oraz poprawa ukrwienia sprzyjają gojeniu się złamania.

* Podstawą wykonania zabiegów jest konsultacja z bazą rehabilitacyjną lub skierowanie od lekarza.