ODNOWA BIOLOGICZNA
ZABIEGI FIZYKALNE

Prąd galwaniczny

Cena 10 zł.
Czas do 15 min.

Opis

* Podstawą wykonania zabiegów jest konsultacja z bazą rehabilitacyjną lub skierowanie od lekarza.